Vyhledávání

?(Nápověda k vyhledávání)|...(Rozšířené vyhledávání)

 
 
 
   


Orientační nabídka


 

24. jednání ze dne10.11 2008

 

 
 
ZO schválilo
 • Vyhlášení změny č. 2 ÚPD obce Košetice. Ve změně bude zapracována změna využití území na parcele č. 226/30 a části parcely č. 226/26 v k.ú. Košetice. Současné využití bude změněno ze smíšené zóny na sportovní a rekreační vybavenost.
 • Žádosti o změnu ÚPD obce Košetice dle návrhu pana Petra Šády bude vyhověno při celkové změně ÚPD obce Košetice v roce 2009/2010.
 • Formu kupní smlouvy na stavební parcelu. V textu bude uvedena kupní cena 250 Kč/m2 a dále sankční ustanovení:  pokud kupující neuvede stavbu rodinného domu do 4 let k řádnému užívání dle platného stavebního zákona, zaplatí sankční poplatek ve výši 250 Kč/m2 dle výměry parcely.
 • Odprodej stavebních parcel p. Stejskalovi a p.ing. Polonskému. Panu Stejskalovi bude odprodána st p. 774/5 o výměře 291 m2 za 150 Kč/m2.Pan Stejskal si na vlastní náklady  zřídí přípojku vody, kanalizace a elektřiny. Panu ing. Polonskému byl schválen odprodej 2 st. parcel nově budovaného ZTV v lokalitě Nad Kachlířkou v blízkosti nad Novým rybníkem dle nové výše uvedené kupní smlouvy.
 • Jednání o výkupu pozemku od p. Kadeřábka a p. Pavla Šády v ceně 40 Kč/m2.
 • Žádost o příspěvek na činnost:  Občanskému sdružení LADA - 10 000 Kč, HC Košetice/ hokej/ - 10 000 Kč, Rybářský kroužek - 4 000 Kč.
 • Jmenování člena Školské rady při ZŠ a MŠ Košetice.  Za obec Košetice byl jmenován Ing. Zdeněk Duffek. 
 • Rozpočtové opatření č.3 s rozpočtovými změnami č. 19 - 24.
 • Zprávy kontrolního a finančního výboru o provedech kontrolách.
 • Inventarizační komise - pro inventutu k 31.12.2008.
 • Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce ke dni 30.9. 2008 s výrokem "Bez výhrad".
 • Dětské hřiště: bude budováno postupně doplňováním jednotlivých herních prvků pro děti předškolního a mladšího školního věku u stávajícího tenisového hřiště a na hřišti u bytovek čp. 197 - 200 dle finančních možností obce.

ZO zamítlo odprodej pozemku p.č. 726/2 a 734/2 p. ing. Pekárkovi. Jedná se o pozemky v blízkosti rybníka V Sádkách.

ZO neschválilo  žádost  o připojení na obecní kanalizaci p. Pavla Šády. V současné době není technicky možné připojení v rámci rekonstrukce fotbalového hřiště.Napojení bude možné až v rámci ZTV v lokalitě u hřiště.

ZO bere na vědomí 

 • Informaci pan Kosa a paní starostky o výstavbě ZTV Nad Kachlířkou a o rekonstrukci fotbalového hřiště.
 • Dopis z krajského úřadu kraje Vysočina jako odpověď na žádost pana Janouška o příspěvek na rekonstrukci opěrné zdi vedle  chodníku přiléhajícího k silnici č. 112 průtah Pelhřimov - Praha. ZO Košetice nesouhlasí s tvrzením krajského úřadu, že opěrnou zeď poškozuje provoz na chodníku, ale tvrdí, že opěrná zeď je poškozována provozem na krajské komunikaci.
 
Zodpovídá: Ing. Blanka Veletová
Vytvořeno / změněno: 31.3.2009 / 31.3.2009

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | O webu