Vyhledávání

?(Nápověda k vyhledávání)|...(Rozšířené vyhledávání)

 
 
 
   


Orientační nabídka


Cesta: Titulní stránka > Dotace
 

Realizované projekty

 
 
 


logo
Nadace ČEZ 1
Kraj Vysočina podporuje projekty realizované v obci Košetice.

Fond Vysočiny
    

logo


D2Dlogo
logo

 
 • LogoVybudování odborných učeben v ZŠ Košetice (16.11.2022)
 • Logo Fondu Kraje VysočinyOprava zbývající části vodovodu v ulici Velká strana (16.8.2022)
  Dokončení opravy vodovodního řadu v ulici Velká strana


  Loni zahájená oprava vodovodního řadu je dokončena. Vodak Humpolec, který realizoval stavbu v nedávných dnech, tuto opravu dokončil. Původní vodovod byl z eternitu, který není, pokud se s ním nehýbe, nebezpečný. Nicméně jeho stáří a stav nás již několik let nutil k jeho výměně. V rámci projektu bylo vyměněno trubní vedení a zhotoveny venkovní vodoměrné šachty. Obec Košetice obdržela od Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2022 dotaci ve výši 127 000,- Kč. Samotná obec přispěla částkou převyšující 825 000,- Kč. V


  Ing. Blanka Veletová

 • Logo Fondu Kraje VysočinyOprava vodovodu v části ulice Velká strana (20.12.2021)
  V části ulice Velká strana došlo na konci roku 2021 k opravě vodovdu v celkové délce 200 m. Náklady v celkové výši 726 000,- Kč byly hrazeny z části prostředků obce Košetice - 626 000,- Kč. Kraj Vysočina přispěl na opravu vodovodu částkou 100 000,- Kč.

 • logoObnova místní komunikace Košetice (15.7.2021)
  Zpráva o průběhu realizace akce „Obnova místní komunikace Košetice“

  ID. 117D8210A3158

  V roce 2020 byla opravena místní komunikace Košetice na parcele p.č. 52/1 v k.ú. Košetice. Spolu s ní byla zrekonstruována přilehlá parkovací stání. Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev firmou Swietelsky a.s., která stavbu komunikace pro obec prováděla, se odtěžilo nevyhovující podloží komunikace a provedly se opravy dešťové kanalizace v daném místě. Finální tvar plochy začal být patrný ve chvíli., kdy se současně s novými vozovkovými vrstvami začaly osazovat štípané žulové krajníky lemující 23 parkovacích stání. Pro tyto plochy byl vybrán žulový kryt.

  Opravou místní komunikace, dešťové kanalizace a rekonstrukcí parkovacích státní došlo k naplnění cílů stanovených v projektu.

  Na obnovu místní komunikace nám přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj částkou 1 569 705 Kč. Celkem akce stála 3 487 968,- Kč, z toho uznatelné náklady z hlediska dotace byly 2 242 106,-Kč.

 • logoD2D (12.4.2021)
  Systém D2D
  Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje Dobrovolný svazek obcí SOMPO, získá město Černovice pro své občany nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, nebo bioodpad. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.
  Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.
  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 • Logo Fondu Kraje VysočinyOprava komunikace "V uličkách" (5.11.2020)
  Celkové náklady na opravu komunikace – tj. opravu části kanalizačníhořadu, uličních vpustí a povrchu komunikace byly 970 557,- Kč
  Z této částky obec Košetice zaplatila 843 557,- Kč a Kraj Vysočina přispěl částkou 127 000,- Kč.

 • Logo Fondu Kraje VysočinyIntenzifikace kanalizace Košetice (17.9.2020)
  Kraj Vysočina finančně podpořil projektovou přípravu Intenzifikace kanalizace Košetice, která řeší obecní kanalizační řad přes soukromé pozemky ve východní části obce. Celková částka vynaložená na projektovou dokumentaci je 375 tis. Kč vč. DPH ( projektová dokumentace vodovodního řadu 60 500,- Kč a kanalizačního řadu 272 250,- Kč). Kraj Vysočina přispěl částkou 120 tis. Kč.

 • Nadace ČEZNový traktůrek (31.12.2019)
  Obec Košetice Vás zve na předání traktoru a mulčovacího zařízení obci Košetice, které se uskuteční dne 5.11.2019 od 14,00 hodin před prodejnou Jednoty.
  Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ www.nadacecez.cz

 • Logo Fondu Kraje VysočinyBezpečně po přechodech v Košeticích (10.10.2019)
  tak byl nazván projekt zajišťující bezpečný přechod silnice. V rámci projektu byly osvětleny tři přechody. Dva na ulici 5. května a jeden před školou směrem na Buřenice. Celkem výstavba stála 248 057 Kč, Kraj Vysočina přispěl obci na bezpečné přechody částkou 108 857 Kč.

 • Logo Fondu Kraje VysočinyAutobusové zastávky Košetice (10.10.2019)
  Obec Košetice za významné podpory Kraje Vysočina opravila dvě autobusové zastávky. Jednu zbudovala u Základní a mateřské školy Košetice a zastávku v ulici Malá strana celkově zrekonstruovala. Projekt stál 166 000 Kč a od Kraje Vysočina jsme obdrželi částku 73 040 Kč.

 • IROP logoRozšíření MŠ Košetice (1.9.2019)
  V rámci projektu „Rozšíření MŠ Košetice“ došlo k rozšíření Mateřské školy v Košeticích formou nástavby a přístavby ke stávající budově. Díky tomu je zajištěna vyšší kapacita zařízení, z původních 60 na 84 a bezbariérovost objektu, což byly hlavní cíle projektu. Mateřská škola je nyní schopna přijmout více dětí i ze spádových obcí, neboť díky projektu disponuje potřebným zázemím. Díky projektu též došlo k vysazení zeleně v prostorách školy a instalaci herních prvků.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Realizované projekty

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | O webuProhlášení o přístupnosti